Privacy en cookieverklaring

VVC-Adventure respecteert de privacy van al haar websitebezoekers. VVC-Adventure zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die aan haar worden verschaft, vertrouwelijk worden behandeld en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede in overeenstemming met andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Op dit moment zijn wij bezig ons privacystatement volledig te maken. Meer informatie volgt snel op deze pagina.