Aquaplaning oefenen

16 Maart, 2007 09:18

Het is nu ook mogelijk om tijdens de slipcursus te leren reageren wanneer je auto in aquaplaning gaat. VVC-adventure beschikt over een aantal skidcars waarmee we aquaplaning kunnen simuleren.

Aquaplaning of watergladheid (uitspraak: akwa-pla-ning) is het verschijnsel dat een dunne waterfilm ontstaat tussen de band van een rijdend voertuig en het wegdek, waardoor dit voertuig (tijdelijk) onbestuurbaar wordt.

Het komt van het woord planeren dat in de watersport gebruikt wordt) is misschien wel de bekendste vorm van (elasto)hydrodynamische smering. Als gevolg van de snelheid ontstaat er in het wigvormige gebied aan de voorzijde tussen de band en het wegdek een drukopbouw in de waterfilm. Als de drukopbouw voldoende is om een hydrodynamische film tussen de band en het wegdek te vormen gaat de tractie verloren, met soms vervelende gevolgen.

De kans op aquaplaning wordt vergroot door spoorvorming, versleten banden, een licht voertuig met (verhoudingsgewijs) brede banden, snelheid en vooral combinaties van deze factoren.

Vanuit de hydrodynamische smeringstheorie kan worden afgeleid welke actie het beste is om de dunne waterfilm zo snel mogelijk af te breken. Doorgas te geven zal het wiel dat zonder tractie sneller zal gaan draaien alleen maar meer water tussen de band en het wegdek persen.

Door te remmen zal de filmdikte afnemen, echter op het moment dat het contact hersteld wordt, bestaat het gevaar dat het wiel niet snel genoeg op gang kan komen waardoor alsnog slipgevaar bestaat. Het beste advies is daarom de koppeling in te trappen.

VVC-adventure. Voor een actief bedrijfsuitjeslipcursusbedrijfsfeestfamiliefeestvrijgezellenfeest of teambuilding event met actie.

VVC-adventure ook voor individuele inschrijvingen Porsche-rijdenHummer-rijdenQuad-rijden enTerreinrijden.

< Vrijgezellenfeest Idee Slipcursus Gouda >